Praktijkfolder – Huisartsenpraktijk Acacia B.V. – LEEUWARDEN

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Acacia B.V.

Hier vindt u alle informatie terug over de praktijk en kunt u door naar het patientenportaal.

Praktijkfolder

Praktijkondersteuner POH-s

De Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek, ook wel praktijkverpleegkundige genoemd, houdt zelfstandig spreekuur en begeleidt patiënten met Diabetes, COPD, Astma en Hart- en Vaatziekten. U heeft met de POH-S het meeste contact over uw individueel zorgplan. Zij voert een aantal vastgelegde behandelingen en controles uit. Dit gebeurt namens de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit onze praktijk hierbij samen met ketenzorg Friesland. Voor meer informatie: www.ketenzorgfriesland.nl

Praktijkondersteuner GGZ

De POH-GGZ staat voor Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. De POH-GGZ is er voor cliënten met psychische problemen. Het doel is om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding te verlenen. Het is aan de POH-GGZ om in te schatten van welke problematiek sprake is en de ernst ervan. Na overleg met de huisarts kunt u een afspraak maken.

POH-Jeugd

De POH-Jeugd is Praktijkondersteuner Jeugd. Bij de POH-Jeugd kunnen ouders en kinderen terecht voor allerlei vragen of problemen. Soms gaat dat over pesten, echtscheiding, een laag zelfbeeld, angsten of somberheid. Maar ook voor opvoedproblemen kunt u er terecht. U kunt ook bij de POH- Jeugd terecht als een kind of jongere klachten ervaart, zoals slapeloosheid of vermoeidheid, waarvoor een lichamelijke oorzaak uitgesloten is. Omdat het voor jonge kinderen vaak moeilijk is over gedachten en gevoelens te praten, krijgen zij vaak opdrachtjes, bijvoorbeeld een tekening maken. Dit is bedoelt voor kinderen tussen 6 – 18 jaar. Na overleg met de huisarts kunt u een afspraak maken.

Onverwachte crisis situaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Neem in dit geval zo snel mogelijk contact op met de praktijk.

Eigen risico

De zorg die de huisarts levert is gedekt door de verzekering. Indien de huisarts u verwijst of nader onderzoek aanvraagt, dan komen de kosten daarvan voor het eigen risico. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Medische verklaringen

De behandelend arts mag geen geneeskundige verklaring, of wel ‘doktersverklaring’, afgeven over zijn/haar eigen patiënten. Het kan de vertrouwensrelatie met de patiënt schaden wanneer de behandelend arts een ongunstig oordeel geeft. Hiernaast is het in het belang van de patiënt dat de keuring wordt gedaan door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening waarvoor de verklaring gevraagd is. Het bepalen van de medische (on)geschiktheid van eigen patiënten mag daarom alleen gedaan worden door een onafhankelijke arts.