Omgangregels, privacy en klachten – Huisartsenpraktijk Acacia B.V. – LEEUWARDEN

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Acacia B.V.

Hier vindt u alle informatie terug over de praktijk en kunt u door naar het patientenportaal.

Omgangregels, privacy en klachten

Omgangsregels in de praktijk:

  • Wij zijn er voor u en uw gezondheid. Wij helpen u zo snel mogelijk. Iedereen…..
  • We gaan respectvol met u om, wij verwachten dat ook van u.
  • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
  • Respecteer de privacy van andere patienten én van medewerkers. Maak geen foto’s of filmpjes.
  • Mobiel bellen mag. Zet uw telefoon wél op stil, en veroorzaak geen overlast.
  • Dieren zijn in de praktijk niet toegestaan met uitzondering van officieel erkende hulphonden.
  • Kom niet onder invloed van alcohol of drugs in de praktijk. Bij overlast kan de toegang geweigerd worden.
  • We accepteren geen discriminatie, beledigend of bedreigend gedrag, (seksuele) intimidatie, agressie of geweld. Als zulk gedrag toch voorkomt, wordt dat in het dossier geadministreerd en de huisarts geinformeerd. Bij ernstige gevallen van bedreiging of geweld wordt aangifte gedaan bij de politie.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal. Let zelf op uw eigendommen.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk:

Onze medewerkers en uw gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim en onder de wettelijke bepalingen van de AVG. Dit houdt allerlei beperkingen voor ons in ter bescherming van uw privacy. Voor goede behandeling en zorgverlening wisselen we met zorgverleners die u behandelen, de informatie uit die voor u behandeling noodzakelijk is. Wij verstrekken géén informatie aan derden die u niet behandelen zonder uw nadrukkelijke toestemming. Ook niet aan bijvoorbeeld familieleden met de beste bedoelingen zolang u ons daartoe geen toestemming verleent.

Klachten:

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt uw klachten melden via het klachtenformulier.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer  088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl