Coronavirus en vaccinatiebewijs – Huisartsenpraktijk Acacia B.V. – LEEUWARDEN

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Acacia B.V.

Hier vindt u alle informatie terug over de praktijk en kunt u door naar het patientenportaal.

Coronavirus en vaccinatiebewijs

Op deze pagina vindt u de laatste informatie en adviezen over het coronavirus. De informatie is afkomstig van het RIVM en Thuisarts.nl.

Verkorte geldigheid papieren QR-codes Corona vaccinatie

De Rijksoverheid heeft besloten om per begin februari de geldigheidsduur van coronatoegangsbewijzen aan te passen, zodat deze in lijn komt met andere EU-landen. Dit besluit heeft gevolgen voor sommige papieren vaccinatie-QR-codes die wij als huisarts aan onze patiënten hebben verstrekt.

Wat verandert er?
De papieren bewijzen blijven nog slechts 90 dagen geldig (dit was 365 dagen). Dit geldt alleen voor QR-codes die een bewijs zijn van de ‘reguliere’ volledige vaccinatie (1e en 2e prikken). Bewijzen van boostervaccinaties hebben vooralsnog geen geldigheidsduur (dat kan in de toekomst nog veranderen).

Wanneer krijgt u hier mee te maken?
Alleen als u een QR-code op papier heeft als bewijs van volledige vaccinatie én u heeft deze code nog niet zelf ingeladen in de CoronaCheck-app én de gegevens zijn in de tussentijd niet alsnog in het RIVM-register beland.

Voor wie is geen actie nodig
U heeft de verstrekte code zelf ingeladen in de CoronaCheck-app.
U gaat de code alsnog inladen.
U heeft een papieren code, maar die is sindsdien wel in het RIVM-register opgenomen.

Advies
Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om de papieren QR code in te laden in de CoronaCheckapp.

Hulp nodig?
De overheid heeft een helpdesk die patiënten bij problemen, vragen of lage digitale vaardigheden kan helpen: 0800 – 1421. Daarnaast is er veel informatie te vinden op deze pagina van rijksoverheid.nl.

Team huisartsenpraktijk Acacia

Vaccinatiebewijs

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?
Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Stuurt u dan een e-mail naar assistente@huisartsenpraktijkacacia.nl, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens.
Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe.
Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

 

 

De huisarts heeft geen invloed op het tempo of voorrang aangaande de vaccinaties en het type vaccinatie corona. Voor informatie verwijzen wij u naar de site van het RIVM. 

Zelftest: Corona-vragentest

Heb ik corona, wat moet ik doen? De corona-vragentest geeft u op een makkelijke manier informatie en advies over corona. De test is gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap, de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Nederland.

Start de test

Thuisarts.nl

Veel informatie kunt u vinden op de website Thuisarts.nl. U leest daar bijvoorbeeld wanneer u de huisarts moet bellen en wat u kunt doen om besmetting te voorkomen.
Ga naar thuisarts.nl

Landelijk informatienummer

Van 08:00 tot 20:00 uur kunt u met al uw vragen over corona terecht bij het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800-1351

0800-1351 Bel informatienummer

Overige nuttige links

Uitleg over het coronavirus. In makkelijke taal.